Wat bij voetbalongeval ?

 

 • Vraag via je trainer/begeleider een ongevalaangifte.

Gelieve je zo snel mogelijk tot een dokter of ziekenhuis te wenden voor nader onderzoek;

 

 • Vul de eerste 2 bladzijden volledig in. Vergeet geen klever van de mutualiteit aan te brengen en het document te ondertekenen;

 

 • Laat pagina 3 van het “geneeskundig getuigschrift” door de behandelende arts invullen.  Een door je behandelende arts opgesteld document wordt in de meeste gevallen ook aanvaard.

Indien je over een hospitalisatieverzekering beschikt dien je hier ook een dossier te openen;

 

 • De ongevalaangifte dient zo snel mogelijk afgegeven te worden aan het

secretariaat van FC Belgica dat dan je aangifte doorstuurt naar verzekeraar Arena via de federatie Voetbal Vlaanderen;

 

 • De verzekeraar ARENA kent een dossiernummer toe en bezorgt de club of jezelf de nodige documenten voor de afrekening (attest van genezing en document dat dient ingevuld te worden door de mutualiteit);

 

 • Je betaalt alle ontvangen rekeningen en geeft ze eerst door aan je mutualiteit. Je vraagt een detail van de afrekening en stuurt dit dan rechtstreeks door naar ARENA, samen met het ingevulde “attest van genezing”.

Vergeet je dossiernummer niet te vermelden;

 

 • De verzekeringsmaatschappij schrijft het verschil rechtstreeks over op je rekening. Een vrijstelling van 25€ zal in mindering gebracht worden van de tussenkomst.

 

Opmerkingen :

 

 • FC Belgica beperkt zich tot het indienen van de aangifte en het meedelen van je dossiernummer;
 • Maak van alle documenten een kopie, handig bij bewisting of verlies;
 • Bij hospitalisatie wordt de opleg voor een éénpersoonskamer niet vergoed.
 • Er dient opgemerkt te worden dat dit een sportongevallenverzekering betreft. Het dekt wel de lichamelijke schade doch niet een eventueel loonverlies ! Deze is dikwijls door de werkgever voorzien.
 • Gegevens van de verzekeraar :

N.V. ARENA, NERVIERSLAAN 85 / Bus 2,1040 BRUSSEL; Tel 02//512.03.04