ETHISCH CHARTER FC BELGICA

 

ALGEMENE GEDRAGSREGELS :

 

Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent

Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel

Respecteer de mede- en tegenspeler

Behandel alle voetballers gelijkwaardig

Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld

Zorg samen met uw team voor een faire sport

Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren

Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe

Gedraag u waardig

Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is

 

VOETBALLERS :

Groet uw tegenstander voor en na de match

Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders

Speel volgens de wedstrijdregels

Vind eerlijk en prettig spelen het belangrijkste en presteer zo goed mogelijk.

Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en hun assistenten.

Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag

Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag.

Moedig sportief of plezierig gedrag aan bij je medespelers

Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat jij je favoriete sport kan beoefenen

Wees er bewust van dat u als kapitein van de ploeg een voorbeeldfunctie heeft

 

OUDERS EN BEGELEIDERS :

Laat het spelplezier primeren op de prestaties

Forceer nooit een kind dat geen interesse toont om deel te nemen aan het voetbalspel

Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen

Leer het kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren

Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een kans gemist of de wedstrijd verloren

Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams

Keur verbaal en fysiek geweld steeds af

Erken de waarde en het belang van de trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het voetballen mogelijk te maken

Wees er bewust van dat voetbal een ploegsport is

 

TRAINERS :

Voetballers hebben een trainer nodig die zij respecteren

Plaats het belang van de voetbalsport in zijn juiste context

Leer uw spelers de spelregels na te leven

Geef al uw spelers voldoende speelgelegenheid

Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van het spel. Verliezen ook.

Moedig uw spelers steeds aan, ook al maken zij fouten of verliezen ze een wedstrijd

Heb respect voor de prestaties van de tegenstander

Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie heeft

 

BESTUURDERS :

Maak van uw club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt

Betrek iedereen, volgens zijn/haar mogelijkheden, in uw clubwerking

Organiseer het voetbal in de eerste plaats voor de spelers in overeenstemming met de filosofie van de Voetbal Vlaanderen

Laat sportiviteit en fair play de belangrijkste waarden zijn in uw club

Zorg ervoor dat supporters, sponsors, trainers en spelers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden

Apprecieer de inzet van al uw vrijwilligers

Laat plezier primeren op de prestaties

Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeldfunctie heeft

 

SCHEIDSRECHTERS :

Pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe

Zorg ervoor dat zowel op en naast het speelveld uw gedrag waardig is

Moedig sportief spel aan

Wees beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen

Wees een waardig vertegenwoordiger van het verbond

Wees steeds collegiaal en bekritiseer uw collega’s niet

 

TOESCHOUWERS :

Laat iedereen plezier beleven aan het voetbalspel

Toon respect voor de tegenpartij

Veroordeel elk gebruik van geweld en onsportief gedrag

Respecteer de beslissing van de wedstrijdleiding

Goed voorbeeld doet goed volgen

Wees steeds positief

 

FC BELGICA VZW

Jan Verbertlei 40

2650 Edegem