VISIE FC BELGICA 

FC Belgica wenst als club gerespecteerd en gewaardeerd te worden binnen Voetbal Vlaanderen en stelt zich op als een familiale warme club.

Onze jeugdopleiding staat open voor alle spelers ongeacht geslacht, afkomst of talent. De trainers zullen de spelers op een kindvriendelijke manier leren voetballen. Er zal steeds rekening worden gehouden met de leeftijd en het persoonlijke niveau van de speler.

Ook zullen we leef- en gedragsregels bijbrengen zoals:

  • Respect tonen voor het ter beschikking gestelde materiaal : trainingsmateriaal, uitrusting, kleedkamers, het complex…..;
  • Kleedkamer netjes achterlaten na de training of wedstrijd;
  • Fair play;
  • Beleefdheid en respect tegenover trainers, afgevaardigden, scheidsrechters, supporters, tegenstrevers;

Binnen FC Belgica is absoluut geen plaats voor grensoverschrijdend- of pestgedrag

FC Belgica is de plaats waar men zich thuis moet voelen. Door de sterke binding met de club, proberen we mensen te motiveren om op vrijwillige basis taken op zich te nemen, dit volgens eigen kunnen en interesses. Zo vragen we helpende handen voor het onderhouden en verfraaien van onze accommodatie, het organiseren van toogdienst of hamburgerkraam tot het begeleiden en trainen van onze teams. Deze vrijwilligers hebben we nodig om de dagelijkse werking te blijven garanderen en om als club te overleven.

Wanneer FC Belgica op verplaatsing gaat voetballen, zullen we hartelijk ontvangen worden bij onze tegenstrevers. Als bezoeker zullen we ons dankbaar opstellen.

De doelstelling is uiteindelijk dat we vanuit onze jeugd, spelers kunnen laten doorstromen naar het eerste elftal. Onze betrachting is om elk seizoen opnieuw, in elke leeftijdscategorie, een ploeg te laten starten bij Voetbal Vlaanderen voor FC Belgica.

Het Bestuur

FC BELGICA VZW

JAN VERBERTLEI 40

2650 EDEGEM

www.fcbelgica.be